Hoofd- Analyseert

Hart astma

Hart-astma is een astma-aanval die het leven van de patiënt bedreigt. Vaker is het geen onafhankelijke ziekte, maar een complicatie van een hartinfarct, hypertensie, atherosclerotische cardiosclerose en hartafwijkingen. Het belangrijkste symptoom van hartastma is paroxysmale kortademigheid met een overwicht van luidruchtige langwerpige inademing.

Bij hartastma moet de patiënt een verheven positie krijgen. Een spoedbehandeling moet gericht zijn op het verminderen van de prikkelbaarheid van het ademhalingscentrum en het ontladen van de longcirculatie.

Het eerste doel is de introductie van morfine, waarmee de behandeling voor een aanval van hartastma kan worden gestart. Naast het selectieve effect op het ademhalingscentrum, vermindert morfine de bloedstroom naar het hart, en congestie in de longen als gevolg van een afname van de prikkelbaarheid van de vasomotorische centra heeft een algemeen sedatief effect op de patiënt. Injecteer 1 ml 1% morfineoplossing (of 2% pantoponoplossing) subcutaan in combinatie met 0,5 ml 0,1% atropineoplossing, die braken voorkomt dat veel patiënten hebben van morfine en spierspasmen verlicht. bronchiën. Voor ernstige tachycardie (meer dan 100 slagen per minuut), in plaats van atropine, is het beter om pipolfen, difenhydramine of suprastin (1 ml intramusculair) toe te dienen. Binnen 5-10 minuten na de injectie wordt de ademhaling verlicht, de patiënt kalmeert. Bij lage bloeddruk, in plaats van morfine, wordt 1 ml van een 2% waterige oplossing van promedol, die zwakker werkt, en tegelijkertijd cordiamine (kamfer, cafeïne) subcutaan geïnjecteerd.

Blazen is een direct middel om een ​​kleine cirkel te ontladen. Het gebruik ervan is noodzakelijk in geval van ernstige stagnatie in de longen en bovendien kan hun oedeem ook een bedrading op de ledematen aanbrengen, in de aderen drukken, maar niet de slagaders (de pols moet worden gepalpeerd). Houd de harnassen voor meer dan een half uur zou niet moeten zijn. Ze moeten niet onmiddellijk worden verwijderd, maar afwisselend met een pauze van enkele minuten om een ​​scherpe toename van de bloedtoevoer naar het hart te voorkomen. Contra-indicaties voor het opleggen van harnassen: zwelling van de ledematen, tromboflebitis, hemorrhagische diathese, angina of myocardiaal infarct (spasmen van de kransslagaderen van het hart kunnen toenemen), instorten.

De volgende dringende maatregel die in bijna alle gevallen van hartastma moet worden uitgevoerd, als de puls ten minste 60 in 1 minuut is en de patiënt geen digitalispreparaten ontvangt, is traag intraveneus (gedurende ten minste 3 minuten) de toediening van 0,5-1 ml 0,05% een oplossing van strophanthin (of 1 ml van een 0,06% oplossing van korglikon) met 20 ml van een 40% glucose-oplossing.

In één injectiespuit met strophanthine is het in de meeste gevallen aan te bevelen 0,24 g aminofylline (0,5 ml strofantine, 10 ml 2,4% -oplossing in water van aminofylline en 10 ml 40% glucose-oplossing) te injecteren, waardoor bronchospasmen worden ontlast, druk wordt verminderd in de longslagader en in de grote bloedsomloop, stimuleert de hartspier, verwijdt de kransslagaders, heeft een uitgesproken diuretisch effect.

Tijdens een aanval heeft de patiënt maximale rust nodig. Het is niet vervoerbaar: spoedeisende zorg wordt ter plaatse aangeboden. Na het einde van de aanval moeten dergelijke patiënten in het ziekenhuis worden opgenomen. Als u de arts niet kunt bellen, maar de aanval niet kan worden gestopt, is onmiddellijke ziekenhuisopname vereist, uitgevoerd volgens alle vervoersregels van een patiënt met een hartinfarct, maar met een verhoogd hoofdeind van de brancard.

Hart astma

1. Kleine medische encyclopedie. - M.: Medische encyclopedie. 1991-1996. 2. Eerste hulp. - M.: The Great Russian Encyclopedia. 1994 3. Encyclopedisch woordenboek van medische termen. - M.: Sovjet-encyclopedie. - 1982-1984

Zie wat is "cardiaal astma" in andere woordenboeken:

Hartastma - een aanval van kortademigheid met een gevoel van verstikking, veroorzaakt door acute stagnatie van het bloed in de longvaten vanwege de moeilijkheid van zijn uitstroom in de linker hartkamer. Hart-astma is geen onafhankelijke ziekte, maar vaker een complicatie van een myocardiaal infarct,...... Ziektegids

Hartastma - ICD 10 I50.150.1 ICD 9 428.1428.1 MeSH... Wikipedia

HART ASTHMA - zie Heart Astma... Big Encyclopedic Dictionary

hart astma - zie. Astma is hart. * * * CARDIUM ASTHMA CARDIAC ASTHMA, zie Cardiaal astma (zie ASTHMA HEART)... Encyclopedisch woordenboek

HART ASTMA - een aanval van kortademigheid met een gevoel van verstikking, veroorzaakt door acute stagnatie van bloed in de longvaten vanwege de moeilijkheid van zijn uitstroom in de linker hartkamer. De reden is een vernauwing van de linker atrioventriculaire opening (mitrale stenose) of...... Encyclopedisch woordenboek voor psychologie en pedagogie

Hartastma - verstikking aanvallen; zie Astma is hart... Grote Sovjet-encyclopedie

HART ASTMA - zie Hartastma... Natuurlijke geschiedenis. Encyclopedisch woordenboek

ASTHMA BRONCHIAL - ASTHMA BRONCHIAL, astma-aanvallen, voornamelijk van een expiratoir type, meestal plotseling beginnend en voor het grootste deel plotseling stoppend, niet gerelateerd aan hart- en vaatziekten (hartastma) of excretie (uremische...... Great Medical Encyclopedia

ASTHMA - (Grieks astma). Kortademigheid; plotselinge aanvallen van verstikking. Woordenboek van buitenlandse woorden in de Russische taal. Chudinov, AN, 1910. ASTHMA Grieks. astma Verstikking. Uitleg van 25.000 buitenlandse woorden die in gebruik zijn genomen in de Russische taal, met de betekenis van...... Woordenboek van buitenlandse woorden van de Russische taal

ASTMA HART - (astma cardiale). Mijn of verstikking wordt elke plotselinge aanval van moeilijkheid en duur van verschillende intensiteit en duur genoemd. De oude kliniek onderscheidde een groot aantal astma's, door rogge zou het juister zijn om het astmatisch te noemen...... de grote medische encyclopedie

Astma - Astma-astma-aanvallen van verschillende oorsprong. Er zijn: Bronchiale astma chronische ontstekingsziekte van de luchtwegen met de deelname van verschillende cellulaire elementen. Hartastma-verstikking aanvallen van een paar...... Wikipedia

Hart astma. Oorzaken, symptomen, tekenen, diagnose en behandeling van pathologie

De site biedt achtergrondinformatie. Adequate diagnose en behandeling van de ziekte zijn mogelijk onder toezicht van een gewetensvolle arts. Alle medicijnen hebben contra-indicaties. Raadpleging vereist

Hartastma - dyspnoe en verstikking aanvallen, ontstaan ​​door stagnatie van bloed in de longaderen in overtreding van het werk van het linker hart.

Aanvallen van hart-astma verschijnen na stress, lichamelijke inspanning of 's nachts, wanneer de bloedtoevoer naar de longen toeneemt. Tijdens de aanval is er moeite met ademhalen, stikken, aanvallen van droge hoest, panische angst voor de dood. Aanvallen duren van enkele minuten tot enkele uren. In ernstige gevallen ontwikkelt zich longoedeem, wat fataal kan zijn. Daarom, wanneer de eerste symptomen van hartastma verschijnen, is het noodzakelijk om het ambulance-team te bellen.

Volgens verschillende bronnen hebben symptomen van hartastma 1 tot 5% van de bevolking van de aarde ervaren. Mannen en vrouwen worden evenzeer getroffen. De gemiddelde leeftijd van patiënten is ouder dan 60 jaar.

Hart-astma is geen onafhankelijke ziekte, maar een complicatie die ontstaat op de achtergrond van andere ziekten: hartafwijkingen, hartaanvallen, pneumonie, nieraandoeningen, evenals met een significante stijging van de bloeddruk.

Anatomie van het hart en bloedcirculatie in de longen

Het hart is een hol spierorgaan. Hij neemt het bloed dat hem door de aderen binnendringt en, korter, brengt het naar de aderen. Het hart werkt dus als een pomp en zorgt voor bloedcirculatie in het lichaam.
Het hart bevindt zich in de borst achter het borstbeen, tussen de linker- en rechterlong. Het is ongeveer zo groot als een vuist en weegt 250-350 g.

De wanden van het hart bestaan ​​uit drie lagen:

 • Het endocardium is de binnenste laag. Het is gevormd uit endotheel, een speciaal, glad bindweefsel dat voorkomt dat bloedstolsels zich hechten aan de wanden van het hart.
 • Myocardium - de middelste laag. De spierlaag die contracties van het hart geeft. Door de speciale structuur van spiercellen (cardiomyocyten) werkt het hart zonder te stoppen. In de boezems is het spiermembraan dubbellaags en in de kamers is het drie lagen, omdat ze sterker moeten samentrekken om bloed in de bloedvaten te duwen.
 • Het epicard is de buitenste laag. De buitenste laag van bindweefsel, die het hart beschermt en voorkomt dat het te veel uitzet.

Het hart wordt door een septum in twee helften verdeeld. Elk bestaat uit het atrium en de ventrikel. Ten eerste, de boezems contract gelijktijdig, het duwen van het bloed in de ventrikels. De samentrekking van de ventrikels vindt na een tijdje plaats. Ze sturen een deel van het bloed naar de slagaders.

 • De rechterhelft van het hart wordt het veneuze genoemd. Het rechter atrium ontvangt bloed van alle organen. Het zuurstofgehalte is laag. Na de samentrekking van het atrium komt een deel van het bloed in het ventrikel. Vanuit de rechter hartkamer komt bloed in de ader, de longstam genoemd. Dit bloed vervoert bloed naar de longen waar het is verrijkt met zuurstof. Tussen het rechter atrium en de rechterventrikel bevindt zich een tricuspidalisklep. Het zorgt voor de verplaatsing van bloed in één richting.
 • De linker helft van het hart is de slagader. Bloed uit de longaderen komt het linker atrium binnen. Het komt in de linker hartkamer en van daaruit in de grootste slagader - de aorta. Verder wordt het bloed verrijkt met zuurstof door het hele lichaam verspreid, waardoor de ademhaling van alle organen wordt gewaarborgd. In de linkerhelft tussen het atrium en het ventrikel bevindt zich een bicuspide of mitralisklep die voorkomt dat bloed terugvloeit uit de lagere regionen van het hart.
 • De longen zijn het belangrijkste orgaan van het ademhalingssysteem. Ze zorgen voor gasuitwisseling tussen atmosferische lucht en bloed.

  Daarnaast vervullen de longen een aantal andere functies:

  • Thermoregulatie. Bij het ademen koelt het lichaam af door het vrijkomen van stoom.
  • Bescherm het hart tegen beats.
  • Bronchiale secreties bevatten immunoglobuline-A, evenals mucine, lysozym, lactoferine om te beschermen tegen infecties. Het ciliated epitheel van de bronchiën brengt deeltjes van stof en bacteriën naar voren.
  • Zorg voor luchtstroom voor het maken van stemmen.
  De structuur van de longen.

  Atmosferische lucht door de bovenste luchtwegen komt de bronchiën binnen. De bronchiën zijn verdeeld in takken, die elk kleinere bronchiën vormen (3-5 ordes van grootte). Ze vertakken beurtelings in dunne tubuli-bronchiolen, met een diameter van 1-2 mm. Elke bronchiole levert lucht aan een klein longsegment - acini. In de acinus vertakt de bronchiol zich en vormt de alveolaire passages. Elk van hen eindigt met twee alveolaire zakken, op de wanden waarvan de longblaasjes zich bevinden. Dit zijn dunwandige blaasjes waarin zich bloedcapillairen onder het epitheel bevinden. Door hun dunne membraan wordt gas uitgewisseld en wordt damp vrijgegeven.

  De innervatie van de longen wordt uitgevoerd door de zwervende en sympathieke zenuwen. De ademhalingscontrolecentra bevinden zich in het ademhalingscentrum, gelegen in de medulla oblongata. Het veroorzaakt samentrekking van de spieren die zorgen voor ademhaling. Gemiddeld gebeurt dit 15 keer per minuut.

  Kenmerken van de bloedcirculatie in de longen (longcirculatie).

  Elke minuut passeert er 5-6 liter bloed door de longen. Op de longstam (de grootste slagader van de kleine cirkel) komt het vanuit de rechter hartkamer in de longslagaders. Het bloed stroomt door de haarvaten die de longblaasjes omsluiten. Hier vindt gasuitwisseling plaats: kooldioxide sijpelt door een dun membraan de longen in en zuurstof komt het bloed binnen.

  Daarna wordt het bloed in de longaderen verzameld en komt het linker atrium binnen. Het is de linker helft van het hart die verantwoordelijk is voor de uitstroom van bloed uit de longen.

  Het mechanisme van longoedeem.

  De rechterkamer pompt bloed in de bloedvaten van de longcirculatie. Als het linker ventrikel niet effectief wordt verminderd (linkerventrikelfalen), stagneert het bloed in de longvaten. De druk in de slagaders en aders neemt toe, de doorlaatbaarheid van de vaatwand neemt toe. Dit leidt tot het vrijkomen van plasma (de vloeibare component van bloed) in het longweefsel. Het fluïdum doordringt de ruimte rond de vaten en bronchiën, veroorzaakt zwelling van het bronchiale slijmvlies en de vernauwing van hun lumen, perst de alveolen dicht. Tegelijkertijd is de gasuitwisseling gestoord en het lichaam lijdt aan zuurstofgebrek.

  Oorzaken van cardiaal astma

  Hart-astma kan worden veroorzaakt door hartaandoeningen en niet-cardiale pathologieën.

  1. Hartziekte
   • acuut en chronisch hartfalen (linkerventrikelfalen)
   • coronaire hartziekte
   • hartinfarct
   • acute myocarditis
   • atherosclerotische cardiosclerose
   • chronisch hartaneurysma
   • hartafwijkingen - mitrale stenose, aorta-insufficiëntie
   Hartziekten verstoren de contractiliteit. De linkerventrikel zorgt niet voor een uitstroom van bloed en stagneert in de bloedvaten van de longen.
  2. Overtreding van de uitstroom van bloed uit de longen
   • harttumoren
   • grote intracardiale trombus

   Tumoren en bloedstolsels vormen een mechanisch obstakel voor de uitstroom van bloed uit de longen.
  3. Bloeddruktoename
   • hypertonische ziekte

   Verhoogde druk veroorzaakt vasculaire overloop.
  4. Overtreding van de cerebrale circulatie
   • herseninfarct - ischemische beroerte
   • intracraniële bloeding - hemorragische beroerte

   Wanneer de hersenen beschadigd zijn, is de controle van het ademhalingscentrum over de longen verstoord.
  5. Infectieziekten
   • longontsteking
   • acute glomerulonefritis

   Ziekten leiden tot vochtretentie in het lichaam, verhoogde vasculaire permeabiliteit en oedeem. Bij longontsteking treedt ontstoken oedeem op en is de longfunctie minder goed. Deze factoren kunnen een astma-aanval veroorzaken.
  Factoren hebben die het risico op het ontwikkelen van hartastma verhogen

  • overwerk
  • sterke nerveuze spanning
  • overvloedig drinken en eten 's nachts
  • alcoholinname
  • vochtretentie bij zwangere vrouwen
  • decubitus
  • intraveneuze toediening van een grote hoeveelheid vloeistof

  In deze situaties neemt de bloedstroom naar de longen toe, wat kan leiden tot een overloop van longvaten.

  Soorten cardiaal astma

  Hart-astma is een variant van acuut hartfalen. De aanval vindt plaats met hartfalen in de linker hartkamer. Er zijn verschillende stadia in de loop van de ziekte.

  • Stadium van voorlopers van een aanval van hartastma. 2-3 dagen vóór de aanval is er kortademigheid, een gevoel van gebrek aan lucht, een lichte hoest. De patiënt voelt zich goed, maar zijn toestand verslechtert tijdens actieve acties: tijdens het lopen, traplopen.
  • Cardiale astma-aanval. Er is een scherp gebrek aan lucht, de hartslag versnelt, de druk stijgt, de patiënt voelt een gevoel van paniek. Hij neemt een gedwongen positie in (zittend, staand). In deze positie gemakkelijker om te ademen.
  • Longoedeem. Het is een complicatie van hartastma. De longblaasjes van de longen zijn gevuld met vocht en ademhalen wordt onmogelijk. Deze toestand is levensbedreigend, dus het is dringend noodzakelijk om een ​​ambulance te bellen.

  Hart Astma symptomen

  • Kortademigheid. Inspiratieproblemen, langdurige expiratie. Het lumen van de bronchiolen is versmald. Het laat niet toe om de benodigde hoeveelheid lucht in de longen te krijgen. De patiënt ademt door zijn mond en spreekt moeizaam. Een persoon wordt gedwongen om een ​​zittende houding aan te nemen, omdat liggen kortademigheid toeneemt (orthopneu).
  • De pijnlijke, verstikkende hoest is een reflexreactie van het lichaam op oedeem van het bronchiale slijmvlies. Eerste hoest is droog. Dan wordt een kleine hoeveelheid helder sputum afgescheiden, wat geen verlichting brengt. Later sputum kan toenemen. Het wordt schuimig en wordt een lichtroze tint door het vermengen van bloed. Misschien het vrijkomen van schuim uit mond en neus.
  • Een bleke huid wordt geassocieerd met een spasme van de oppervlakkige vaten.
  • De blauwachtige (cyanotische) tint van de huid rond de lippen en op de vingerkootjes van de vingers is het gevolg van een gebrek aan zuurstof en een hoge concentratie van hersteld hemoglobine in het bloed.
  • Opwinding, angst voor de dood - tekenen van zuurstofgebrek van de hersenen.
  • Overvloedig koud zweet - het uiterlijk ervan wordt geassocieerd met de ophoping van koolstofdioxide in het bloed in strijd met de gasuitwisseling in de longen.
  • De zwelling van de nekaders is te wijten aan stagnatie van het bloed in de aderen van het bovenlichaam met onvoldoende hartfunctie. Het linkerventrikel kan geen bloed in de longslagader "duwen" en het extra volume bloed stroomt over de aders van borst en nek.
  In de meeste gevallen ontwikkelt de aanval zich 's nachts. De patiënt wordt wakker van een acuut gebrek aan lucht, wat gepaard gaat met een paniekaanval.

  Diagnose van hartastma

  Het diagnosticeren van hartastma is geen gemakkelijke taak, zelfs niet voor een ervaren arts. Het is noodzakelijk om cardiale astma te onderscheiden van andere ziekten die vergelijkbare symptomen hebben: bronchiale astma, stenose (vernauwing) van het strottenhoofd, hysterische aanval.

  Bij onderzoek constateert de arts de volgende symptomen van hartastma:

  • Huid van de huid.
  • De blauwachtige tint van de lippen, nasolabiale driehoek, nagelknalletjes van de vingers.
  • Tijdens het inademen werkt extra spierweefsel. Stam intercostale spieren, supraclaviculaire fossa gladgemaakt.
  • Tijdens een aanval is de bloeddruk verhoogd als gevolg van stress. Bij een langdurige aanval kan de druk aanzienlijk dalen als gevolg van onvoldoende samentrekking van het hart.
  • "Boxed" tint bij het tikken van de borst over de longen.
  auditie

  • Natte, fijne bubbelende rales, vooral in het onderste gedeelte van de longen, waar er meer stagnatie van bloed is. Als het longoedeem zich heeft ontwikkeld, verschijnt piepende ademhaling op het hele oppervlak van de longen, wat zelfs van een afstand hoorbaar is - een borrelende ademhaling.
  • Harttonen (het geluid van de kleppen van het hart en de aorta) worden doof gehoord vanwege de overvloed aan piepende ademhaling. Er verschijnen extra tonen die niet worden afgeluisterd door een gezond persoon. Dit zijn geluiden van vibratie van de wanden van de kamers tijdens het vullen.
  • Hartkloppingen - tachycardie 120-150 slagen per minuut.

  Voor de diagnose heeft de arts de resultaten nodig van instrumentele onderzoeksmethoden, ter bevestiging van hartastma.

  • Een afname van het ST-interval duidt op een insufficiëntie van de coronaire circulatie, slechte voeding van het hart en een overbelasting van de linker hartkamer.
  • Een vlakke of negatieve T-golf betekent dat de spierwand van de kamers van het hart zwak is.
  • Vermindering van de amplitude van de tanden - duidt op een gebrek aan werk van de hartspier.
  • Hartritmestoornis - hartritmestoornissen.
  • De toename in de holte van de linkerventrikel - duidt op een aanzienlijke overloop van de longcirculatie.

  Echocardiografie (echografie van het hart)

  • Hartfalen - vermindering van de contractiliteit van het hart.
  • Verdunnen of verdikken van de wanden van de linker helft van het hart.
  • Tekenen van hartafwijkingen - klepdefecten.

  Ultrasound duplex scannen (hartdoppler)

  • Verhoogde bloeddruk in de longcirculatie.
  • Afname van het volume bloed dat wordt uitgestoten door de linker hartkamer terwijl het wordt verminderd.
  • Verhoogde druk in het linker ventrikel en linker atrium.

  Röntgen in 3 projecties

  • De toename in de transversale grootte van het hart door het verhogen van de linker ventrikel.
  • Congestie in de longen.

  Behandeling van hartastma

  Behandeling van hartastma begint wanneer de eerste symptomen van een aanval optreden. De maatregelen zijn gericht op het verlichten van nerveuze spanning, het verlichten van het werk van het hart, het elimineren van de excitatie van het ademhalingscentrum en het voorkomen van longoedeem.

  Eerste hulp bij hart-astma:

  • Plaats de patiënt op comfortabele wijze. In dit geval moeten de benen van het bed worden losgemaakt, omdat in liggende positie de bloedtoevoer naar de longen toeneemt.
  • Heet voetbad zorgt voor bloedtoevoer naar de benen en vermindert de overloop van longvaten.
  • Plaats de tourniquet op de onderste extremiteiten 15 cm onder de inguinale vouw. Het wordt 20-30 minuten op kleding gelegd. Aldus wordt een aanzienlijke hoeveelheid bloed in de ledematen vastgehouden. Hiermee kunt u de hoeveelheid circulerend bloed verminderen en de longcirculatie verlichten.

  Oorzaken, symptomen en eerste hulp bij een aanval van hartastma

  Het syndroom dat plotseling optreedt bij hartfalen in de linker hartkamer is hartastma. Stagnatie van het bloed in de bloedsomloop veroorzaakt aanvallen van ademhalingsmoeilijkheden, verstikking tot verstikking.

  Aangezien dit syndroom in de eerste minuten van de aanval tot de dood kan leiden, is het dringend noodzakelijk om een ​​spoedbehandeling te zoeken. De behandeling moet volledig zijn en worden uitgevoerd in het kader van het stationaire regime. De cardioloog verricht de nodige onderzoeken, verzamelt anamnese en selecteert op basis van de verkregen gegevens een behandelingsregime.

  Hartastma: algemene informatie

  Hart-astma is een ernstige toestand van het lichaam, gekenmerkt door scherpe aanvallen van gecompliceerde ademhaling, tot verstikking. Er zijn vaker dergelijke aanvallen 's nachts, ze duren 3-5 minuten, maar er zijn langer, tot een uur. Cardiologen verwijzen dit type astma naar de symptomen van acuut hartfalen in de longcirculatie (hart-longen-hart).

  In de kern is elke aanval het binnendringen van vloeistof in het ademhalingssysteem. De stagnatie van bloed in de vaten van de longen veroorzaakt problemen met ademhalen, bewustzijnsverlies, tachycardie en andere stoornissen. Zonder actie te ondernemen op de achtergrond van het syndroom, ontwikkelt zich alveolair longoedeem op grote schaal, wat tot de dood leidt.

  Astma bronchiaal en cardiaal: verschillen

  Volgens externe tekens zijn de verschillen tussen hartastma en bronchiaal niet significant. Zelfs een expert op het eerste gezicht zal niet in staat zijn om de aard van de aanval nauwkeurig te bepalen. Maar de oorzaak is meestal bekend - een ziekte in de geschiedenis. Bronchiaal begint meestal met allergieën en aandoeningen van het ademhalingssysteem en het hart - met pathologieën op het gebied van de bloedsomloop en het hart.

  Moeilijkheden met ademhalen is het belangrijkste verschil tussen hartastma en bronchiaal astma, dat wordt gekenmerkt door moeilijkheden bij het uitademen.

  Symptomen van hart-astma moeten ook worden onderscheiden van aandoeningen van zenuwaanvallen, vernauwing van de luchtwegen en het strottenhoofd als gevolg van angio-oedeem of compressie van de aderen van het mediastinum als gevolg van een verwonding.

  Het mechanisme van ontwikkeling en oorzaken van hartastma

  De oorzaken van het syndroom zijn talrijk. Astma van het hart kan worden veroorzaakt door toestanden zoals:

  • cardiomyopathie;
  • acute ontsteking van de hartspier;
  • aneurysma;
  • ischemische ziekte;
  • stenose (vernauwing) van de mitralisklep;
  • myocard dunner worden, hartaanval;
  • aritmie, tachycardie;
  • overtollig bloed in het systeem en als gevolg hoge bloeddruk (hypertensie);
  • aandoeningen van het linker hart
  • provoceren ook aanslagen van het onderwijs, blokkeren de stroom van bloedtumoren, bloedstolsels.

  Naast directe hartpathologieën, kunnen allergische reacties, longontsteking, verstoringen van de bloedcirculatie in de hersenen en ruggenmergslagen (ischemisch, hemorragisch) de verslechtering van de ademhaling beïnvloeden.

  De provocerende factoren zijn voornamelijk:

  • lang verblijf in een roerloze staat;
  • alcoholmisbruik;
  • gestosis bij zwangere vrouwen;
  • het gebruik van grote hoeveelheden vloeistof en zout, vooral 's avonds (zout houdt bovendien water vast, dit wordt de oorzaak van longoedeem en aandoeningen van het hart);
  • Constante stress, waardoor de druk stijgt, aritmie optreedt, het hart stopt met werken in het gebruikelijke ritme.

  Hoe dan ook, in alle gevallen wordt de oorzaak van hartastma overmatige stress op het hart. Het onvermogen om diep te ademen kan worden veroorzaakt door overmatige lichaamsbeweging, stress of het verschijnt plots, zonder specifieke reden, tegen de achtergrond van ernstige problemen met de bloedsomloop.

  Kenmerken van een aanval

  Het is onmogelijk om een ​​aanval vooraf te voorspellen. Het ontwikkelt zich snel. Patiënten met een hartaandoening moeten zich bewust zijn van het risico op hartastma, dat ze een aanval kunnen plegen, de eerste tekenen en regels voor eerste hulp. Gewoonlijk vindt een aanval plaats wanneer een persoon gaat liggen: de positie van het lichaam verandert, en daarmee de intensiteit van de beweging van het bloed. Het bloed stroomt actiever naar de longen en blijft daar hangen:

  • het linker atrium, dat het volume van het bloed uit de longen zou moeten opnemen, kan deze taak niet aan;
  • de mitralisklep tussen het atrium en het ventrikel faalt, en de richting van de bloedstroom wordt verstoord;
  • het linkerventrikel kan het bloed niet in de systemische circulatie duwen.

  Het bloed blijft in het kleine cirkelsysteem, de stagnatie in de longen neemt toe. Ademhalingsproblemen beginnen, druk stijgt. De meer ernstige schendingen in het werk van het hart, de minder provocerende fysieke of emotionele stress is nodig om een ​​aanval te starten.

  De longcirculatie in het menselijk lichaam is als volgt: vanuit de rechterventrikel passeert het bloed de longen, wordt het verrijkt met zuurstof en keert het terug naar het linker atrium. Het ontwikkelingsmechanisme van hartastma wordt geassocieerd met onjuist werk aan de linkerkant van het hart. Als het linker atrium als gevolg van spasme, zwakte of om een ​​andere reden niet in staat is het bloedvolume te absorberen, stagneert het in de longaderen.

  Verdere pathogenese van cardiaal astma - interstitieel longoedeem vanwege het feit dat de druk in de bloedvaten stijgt en bloedplasma door de haarvaten de longen binnendringt. Daarom wordt cardiaal astma als een levensbedreigende aandoening beschouwd: als de patiënt niet op tijd geholpen wordt, kunnen de gevolgen onomkeerbaar zijn, de patiënt stikt vanwege de vloeistof in de longen.

  symptomen

  Een aanval op hartastma begint meestal plotseling. Maar de voorwaarden kunnen geleidelijk toenemende problemen zijn kort voordat het syndroom verschijnt. Precursors verschijnen binnen 2-3 dagen: de patiënt kan klagen over ademhalingsproblemen, pijn op de borst bij het veranderen van de positie van het lichaam van verticaal naar horizontaal.

  Ongebruikelijke kortademigheid verschijnt zelfs na een lichte inspanning of stress. Tekenen kunnen van verschillende ernst zijn en patiënten die niet eerder ernstige hartproblemen hebben gehad, letten hier vaak niet op, onder vermelding van ernstige vermoeidheid of stress.

  De aanval van astma zelf begint met een plotseling gebrek aan lucht. Vaker gebeurt dit tijdens de slaap, de patiënt ontwaakt uit het feit dat hij niet kan inademen. Klinische manifestaties van hartastma:

  • elke ademhaling wordt met moeite gegeven. Het belangrijkste symptoom is luidruchtige ademhaling en de afwezigheid van een gevoel van volheid van de longen met zuurstof;
  • de ademhaling versnelt, maar brengt geen verlichting, terwijl het oppervlakkig blijft;
  • de huid wordt bleek door een gebrek aan bloed in de haarvaten, een merkbare cyanose verschijnt rond de lippen, de toppen van de vingers worden blauw;
  • een persoon neemt een specifieke orthopneepositie in: hij gaat zitten, recht en kantelt zijn bovenlichaam iets naar voren, buigt zijn nek. Als je nergens kunt gaan zitten, legt de patiënt zijn handen op de tafel, het hoofdeinde, de muur. Zo vermindert hij instinctief de belasting van het ademhalingssysteem zodat meer zuurstof naar de longen stroomt;
  • de pols versnelt, het hart klopt in een ongewoon ritme: te snel of verward (aritmie);
  • aderen in de nek zwellen door een overtreding van de uitstroom van bloed uit het bovenlichaam;
  • na verloop van tijd (10-15 minuten) verschijnt een droge hoest, wat geen verlichting geeft. Het piepen is vochtig en goed gehoord.

  Deze symptomen van hartastma veroorzaken paniek, wat de aandoening verergert. Angst ontstaat door zuurstofgebrek in de hersenen, het zorgt ervoor dat de spier van het atrium nog meer krimpt, pogingen om de keel te verwijderen voorkomen dat zuurstof de longen binnendringt. Daarom moeten patiënten tijdens een aanval proberen te kalmeren en niet toegeven aan angst.

  Complicaties van cardiaal astma

  De belangrijkste complicatie van hart-astma met langdurige stagnatie van het bloed in de longen is uitgebreid oedeem:

  • bij het hoesten begint het sputum zich in kleine hoeveelheden af ​​te scheiden;
  • integumenten krijgen een grijsachtige tint, overvloedig koud zweet verschijnt als gevolg van een schending van de thermoregulatie;
  • een aandoening die het leven van de patiënt bedreigt, vergezeld van ernstige aritmie, tachycardie, roze schuim uit de mond. De huid wordt blauw door een langdurig gebrek aan lucht. De patiënt kan niet ademen.

  Daarom moet u bij de eerste tekenen van hartastma onmiddellijk een arts raadplegen om de longblaasjes niet met vloeistof en verstikking te vullen.

  diagnostiek

  Bij het luisteren met een stethoscoop merkt de arts piepende ademhaling in het onderste deel van de longen, specifiek hartgeruis en overmatige spanning van de rugspieren en intercostale ruimten die normaal niet betrokken zijn bij het ademhalingsproces.

  Om de diagnose van astma te bevestigen, schrijft de arts na het stoppen van de aanval:

  Voor de diagnose van hartastma zijn de resultaten van deze onderzoeken voldoende. Bovendien kunt u een bloedtest doen. Als de aanval plaatsvond op basis van hartfalen, dan zullen de resultaten de gevolgen van ernstige verstoringen in de bloedsomloop aantonen.

  Eerste hulp bij een aanval

  Het eerste punt van het actie-algoritme is een oproep aan een ambulance met een duidelijke, snelle en begrijpelijke beschrijving van de symptomen van de patiënt. Vervolgens moeten noodmaatregelen voor hartastma gericht zijn op het verlichten van de ademhaling en het herstel van het werk van de hartspier.

  De uitkomst van een aanslag hangt grotendeels af van de mensen die dicht bij de patiënt staan: in ernstige toestand kan de patiënt zelden aan de telefoon komen, de dokter bellen, het raam openen en de andere maatregelen niet noemen. Ambient moet snel, duidelijk en zonder paniek handelen:

  1. Het eerste punt van eerste hulp voor hartastma is om de patiënt te laten zitten. Voeten lager op de grond, onder de rug om steun te organiseren (kussens, stoelrug). In deze positie penetreert de lucht beter in de longen en activeert de beweging van bloed door een grote cirkel van bloedcirculatie in de onderste ledematen.
  2. Om de borst van de patiënt te bevrijden van de beperkende kleding.
  3. De instroom van frisse lucht zal de patiënt helpen minder in paniek te raken. Daarom is een open venster de beste optie. Soms kan een zuurstofcilinder bij de hand zijn - in dit geval is het van harte welkom.
  4. Plaats na 10 minuten de voeten van de patiënt in warmte: een bak water, een verwarmingskussen en een deken. Droge of natte hitte verhoogt de bloedtoevoer naar de onderste helft van het lichaam en de uitstroom van de bovenste helft.
  5. Bij hoge druk worden geneesmiddelen met een vaatverwijdend effect gebruikt.
  6. Als de druk hoog is en er geen medicijnen bij de hand zijn, breng dan een tourniquet aan op de dij over de kleding op 15 cm van de lies. Houd dit harnas niet langer dan 30 minuten vast. Verwijderd zodra de druk stabiliseert. De tourniquet vermindert de belasting van de bovenste helft van het lichaam, waardoor het bloed niet uit de systemische circulatie naar het hart en verder in de kleine cirkel kan stromen. Een harnas kan alleen worden toegepast door iemand die over de nodige vaardigheden beschikt. Onjuiste toepassing leidt tot verminderde bloedcirculatie en innervatie van de ledematen.
  7. Inademing van ethylalcoholdamp helpt longoedeem te voorkomen. Het is voldoende om op watten, doek of gaas aan te brengen en in de buurt van het gezicht van de patiënt te houden.

  Het ambulance-team voorziet de patiënt van een zuurstofmasker, injecteert neuroleptica intramusculair om een ​​paniekaanval en sterke pijnstillers te verlichten om hartpijn te voorkomen. Een manier om de druk te verminderen is aderlaten.

  In moeilijke gevallen worden geneesmiddelen toegevoegd om het vochtgehalte in het lichaam (diureticum) te verminderen. Preparaten uit de groep glycosiden helpen om spasmen van de hartspier te verlichten en om de bloedstroom te bepalen. Noodstimulatie om het ritme op één lijn te brengen.

  Behandeling van hartastma

  Direct na de komst van de ambulancebrigade en het reliëf van de aanval, blijft de patiënt op poliklinische basis of gaat hij naar het ziekenhuis. De beslissing wordt genomen door artsen samen met de patiënt. Het is beter om in te stemmen met ziekenhuisopname, omdat in een ziekenhuis alle onderzoeken sneller worden uitgevoerd dan in de kliniek. In elk geval moet hart-astma niet zonder aandacht worden gelaten. De aanval kan worden herhaald wanneer en waar het gebeurt, is onbekend.

  Behandeling van hartastma is complex. Eerst worden de nodige testen en onderzoeken uitgevoerd. De cardioloog evalueert de toestand van het hart en de longen na de aanval en selecteert de behandelingstactieken.

  Gewoonlijk worden bij hartastma geneesmiddelen getoond die:

  • zwelling elimineren, overtollige vloeistof uit het lichaam verwijderen;
  • de hartspier versterken;
  • herstel het hartritme en normaliseer de bloeddruk.

  Beschikt over een dieet

  Naast medicijnen, voorgeschreven een streng dieet. Het dieet moet gevarieerd zijn, het voedsel wordt bereid met maximale bewaring van voedingsstoffen, vitamines en sporenelementen. De algemene regels van een dieet zijn:

  • bijna volledige afwijzing van zout;
  • voedsel moet licht zijn zodat het niet in het lichaam blijft hangen: soepen, fijngehakte en puree, gestoomde en gestoomde groenten;
  • zo weinig mogelijk vetten, onderworpen aan warmtebehandeling. Ideale gerechten worden gekookt en gestoomd, volledig zonder olie;
  • pappen op water en melk;
  • lichte zuivelproducten;
  • gekookte eieren, verse groenten en fruit;
  • de drinkmodus is matig. Direct na de aanval is het beter om de vloeistofinname te beperken (niet meer dan 1,5 liter per dag). In de toekomst kunt u het standaardtarief - 2 liter per dag laten.

  Krijg geen genoeg en word niet dronken voordat u naar bed gaat. Van het avondeten naar de slaap moet 3 uur duren.

  In de eerste plaats richt de verdere behandeling zich op het elimineren van de oorzaak die de astma-aanval veroorzaakte. Als hartfalen werd veroorzaakt door een ernstigere ziekte, schrijft de arts specifieke medicijnen voor die worden voorgeschreven en blijft controleren. Na het onderzoek kan het duidelijk worden dat de patiënt een hartoperatie nodig heeft. Geef deze kans niet op voor een volledig leven.

  vooruitzicht

  De uitkomst van een aanval van hartastma hangt af van de oorzaken van het optreden en van hoe ernstig de patiënt zelf reageert op zijn toestand. De vervulling van alle aanbevelingen van de cardioloog en de inname van alle voorgeschreven medicijnen in sommige gevallen is voldoende om ervoor te zorgen dat de aanval niet terugkeert. Maar toch gebeurt dit syndroom niet zonder een ernstige ziekte die constante bewaking, veranderingen in levensstijl en gewoonten vereist.

  Zelfs met een over het algemeen uitstekende conditie van de patiënt, blijft de prognose slecht. Er wordt aangenomen dat de aanval op elk moment kan beginnen. Een staat die een plotselinge dood bedreigt, vereist zorgvuldige monitoring en zorgvuldige behandeling van de patiënt voor zijn gezondheid.

  Cardiale astma voorkomen

  Een patiënt met een hartaandoening moet zich bewust zijn van het risico op hartastma en maatregelen nemen om dit te voorkomen.

  Allereerst moet je de conditie van het hart controleren. Regelmatige monitoring door een cardioloog en de naleving van al zijn voorschriften helpen onregelmatigheden in een vroeg stadium te identificeren. Zelfs als externe manifestaties van hartziekten nog niet hebben plaatsgevonden, moeten gezonde mensen eens in de drie jaar een medisch onderzoek ondergaan en het werk van de hartspier controleren.

  Een gezonde levensstijl zal je gezond houden:

  • normale slaap van acht uur;
  • over lange afstanden lopen;
  • fysieke activiteit in overeenstemming met de toestand van het lichaam;
  • afwijzing van slechte gewoonten.

  Met zorgvuldige aandacht voor hun gezondheid kan elke kern het risico op dit syndroom tot een minimum beperken.

  Hart astma

  Hart-astma is een acuut linkerventrikelfalen veroorzaakt door stagnatie van bloed in de longcirculatie en interstitieel longoedeem. Aanvallen van hart-astma gaan gepaard met een gevoel van acuut gebrek aan lucht, orthopneu, zware, droge hoest, cyanose in het gezicht, tachycardie, verhoogde diastolische bloeddruk, opwinding en angst voor de dood. De diagnose van hart-astma is gebaseerd op de beoordeling van klinische symptomen, onderzoeksgegevens, anamnese, thoraxfoto, ECG. Een aanval van hartastma wordt gestopt door nitroglycerine, narcotische analgetica, hypotensieve en diuretica, bloedingen, het aanbrengen van veneuze vlechten op de ledematen, zuurstoftherapie.

  Hart astma

  Cardiaal (hart) astma is een klinisch syndroom dat wordt gekenmerkt door plotselinge aanvallen van inspiratoire dyspnoe die tot verstikking kunnen evolueren. In de cardiologie verwijst hartastma naar ernstige manifestaties van acuut falen van het linkerhart, waardoor het beloop van een aantal cardiovasculaire en andere ziekten wordt gecompliceerd. Bij hartastma is er een sterke afname van de samentrekbaarheid van het myocard en de bloedstasis in het systeem van de longcirculatie, wat leidt tot acute stoornissen van de ademhaling en de bloedcirculatie. Hartastma kan voorafgaan aan de ontwikkeling van alveolair longoedeem (vaak fulminant), wat vaak resulteert in de dood.

  redenen

  Hartastma kan gepaard gaan met directe schade aan het hart of zich ontwikkelen op de achtergrond van niet-cardiogene ziektes en aandoeningen. De oorzaken van hartastma kunnen primaire acute of chronische (in de acute fase) linker ventrikelfalen zijn. Hartastma kan het beloop van verschillende vormen van ischemische hartziekte (waaronder acuut myocardiaal infarct, onstabiele angina), post-infarct en atherosclerotische cardiosclerose, acute myocarditis, postpartumcardiomyopathie en hartaneurysma compliceren. Paroxysmale vormen van arteriële hypertensie met hoge bloeddruk stijgt en buitensporige spanning van het linker ventrikelhart, aanvallen van atriale fibrillatie en atriale flutter zijn potentieel gevaarlijk in termen van de ontwikkeling van hartastma.

  Hart-astma wordt vaak veroorzaakt door gedecompenseerde mitralis- en aortische hartafwijkingen (mitrale stenose, aortische insufficiëntie) in verband met een obstakel voor bloedafvloeiing. De aanwezigheid van een grote intraatriale trombus of intracavitaire harttumor, myxoma, kan bijdragen aan verminderde bloedstroom in de linker delen van het hart.

  De ontwikkeling van hartastma kan infectieziekten (longontsteking), nierschade (acute glomerulonefritis), een acute schending van de cerebrale circulatie veroorzaken. De factoren die het begin van een aanval van hartastma veroorzaken, omvatten onvoldoende fysieke inspanning, ernstige emotionele stress, hypervolemie (wanneer een grote hoeveelheid vloeistof intraveneus of vertraagd wordt toegediend, koorts, zwangerschap), overvloedige voedsel- en vochtinname 's nachts, overschakelen naar een horizontale positie.

  pathogenese

  Het mechanisme van de ontwikkeling van een aanval van hartastma is geassocieerd met de moeilijkheid van intracardiale hemodynamiek in de linker delen van het hart, wat leidt tot overmatige bloedtoevoer naar de longaders en haarvaten en een plotselinge toename van de hydrostatische druk in de longcirculatie. Vanwege een toename in de permeabiliteit van de capillaire wanden, is er een actieve afgifte van plasma in het longweefsel (voornamelijk in de perivasculaire en peribronchiale ruimten) en de ontwikkeling van interstitieel longoedeem. Dit schaadt de ventilatie van de longen en vermindert de normale gasuitwisseling tussen de longblaasjes en het bloed.

  Een bepaalde rol in de ontwikkeling van de klinische symptomen van hartastma wordt gespeeld door de neuro-reflex koppelingen in de regulatie van de ademhaling, de toestand van de cerebrale circulatie. Vegetatieve symptomen die gepaard gaan met een aanval van hartastma ontwikkelen zich wanneer het ademhalingscentrum wordt aangeslagen als gevolg van de mislukking of reflex van de bloedtoevoer, als reactie op impulsen van verschillende brandpunten van irritatie (bijvoorbeeld van de aortawortel).

  Hart Astma symptomen

  De voorlopers van een aanval van hartastma kunnen kortademigheid, vernauwing in de borstkas, hoesten met een beetje fysieke inspanning of in een horizontale positie gaan. Aanvallen van hart-astma worden vaker 's nachts, tijdens de slaap waargenomen als gevolg van de verzwakking van adrenerge regulatie en een toename van de bloedtoevoer naar het kleine cirkelsysteem in buikligging. Overdag wordt een aanval van hartastma meestal geassocieerd met fysieke of neuropsychologische stress.

  Doorgaans treden aanvallen van hartastma plotseling op, waardoor de patiënt wordt gedwongen te ontwaken uit een gevoel van acuut gebrek aan lucht en een toename van kortademigheid, overgaand in verstikking en vergezeld door een hackende droge hoest (later met een kleine hoeveelheid helder sputum). Tijdens een aanval van hartastma is het moeilijk voor de patiënt om te gaan liggen, hij neemt een geforceerde rechtopstaande positie in: hij staat op of gaat in bed zitten, waarbij hij zijn benen omlaag heeft gebracht (orthopneu); meestal ademt door de mond, spreekt moeilijk. De toestand van de patiënt met hartastma is opgewonden, rusteloos, gepaard met een gevoel van panische angst voor de dood. Bij onderzoek wordt cyanose waargenomen in het gebied van de nasolabiale driehoek en nagelknalletjes, tachycardie en een verhoging van de diastolische bloeddruk. Op auscultatie kunnen droge of nauwelijks fijne bubbelende reeksen voorkomen, voornamelijk in de lagere delen van de longen.

  De duur van een aanval van hartastma kan van enkele minuten tot enkele uren zijn, de frequentie en kenmerken van de manifestatie van aanvallen hangen af ​​van de specifieke kenmerken van de onderliggende ziekte. Bij mitrale stenose worden aanvallen van hartastma zelden waargenomen, omdat de reflexvernauwing van longarteriolen (Kitayev's reflex) stagnatie voorkomt in de haarvaten en het veneuze bed van de longcirculatie.

  Met de ontwikkeling van rechterkamer-insufficiëntie kunnen aanvallen van hartastma helemaal verdwijnen. Soms gaat astma gepaard met reflex-bronchospasme met verminderde bronchiale doorgankelijkheid, wat de differentiële diagnose van de ziekte met bronchiale astma gecompliceerd maakt.

  Bij een langdurige en ernstige aanval van hartastma verschijnt "grijze" cyanose, koud zweet, zwelling van de nekaderen; de pols wordt draadvormig, de druk daalt, de patiënt voelt een sterke afname in kracht. Transformatie van hartastma in alveolair longoedeem kan plotseling of in het proces van toenemende ernst van de ziekte optreden, zoals blijkt uit het voorkomen van overvloedig schuimend sputum vermengd met bloed, vochtige fijne en medium bubbelende rales over het gehele oppervlak van de longen, ernstige orthopneu.

  diagnostiek

  Voor het juiste voorschrijven van medicamenteuze behandeling is het belangrijk om een ​​aanval van hartastma te onderscheiden van een verstikkende aanval bij bronchiale astma, acute larynxvernauwing, dyspnoe bij uremie, mediastinum syndroom en hysterische aanval. Een beoordeling van de klinische manifestaties van hartastma, een objectief lichamelijk onderzoek, anamnese, thoraxradiografie, een ECG kan helpen bij het vaststellen van een juiste diagnose.

  Ausculatie van het hart tijdens een aanval van hartastma is moeilijk vanwege de aanwezigheid van ademhalingsgeluiden en piepende ademhaling, maar stelt u toch in staat om doofheid van hartgeluiden, galopritme, accent II-toon van de longstam en tekenen van de onderliggende ziekte te identificeren - verstoring van hartritme, falen van hartkleppen en aorta en anderen Er is een frequente, zwakke vulling van de pols, een toename en vervolgens een verlaging van de bloeddruk. Bij het luisteren naar de longen worden enkelvoudige of verspreide droge (soms enkele natte) piepende ademhaling bepaald.

  Op de borst van X-ray in cardiale astma vertoont tekenen van veneuze stasis en hyperemie in een kleine cirkel, het verlagen van de transparantie van de longen velden, uit te breiden en onscherpte wortels van de longen, de opkomst van Kerley lijnen, die getuigen van de interstitiële longoedeem. Op een ECG, tijdens een hartaanval van astma, een afname van de amplitude van de tanden en het ST-interval wordt waargenomen, kunnen ritmestoornissen en tekenen van coronaire insufficiëntie worden geregistreerd.

  Bij astma cardiale vloeiende reflex bronchospasme overvloed piepende ademhaling en verhoogde afscheiding van slijm, uit te sluiten astma rekening houden met leeftijd bij de eerste symptomen van de ziekte (in astma cardiale - ouderdom), geen enkele patiënt allergisch geschiedenis, chronische ontstekingsziekten van de longen en de bovenste luchtwegen, de aanwezigheid van acute of chronische hart- en vaatziekten.

  Behandeling van hartastma

  Ondanks het feit dat een aanval van hartastma alleen kan worden gestopt, vanwege het hoge risico op longoedeem en een bedreiging voor het leven van de patiënt, is ter plekke dringend medische zorg nodig. Uitgevoerde therapeutische maatregelen moeten gericht zijn op het onderdrukken van de neuro-reflex excitatie van het ademhalingscentrum, het verminderen van emotionele stress en het ontladen van de longcirculatie.

  Om het verloop van een aanval van hartastma te vergemakkelijken, moet de patiënt zorgen voor maximale rust, een comfortabele halfzittende positie met zijn benen plat en een warm voetenbad moet worden georganiseerd. Subcutane toediening van nitroglycerine wordt aangegeven met herhalingen om de 5-10 minuten. of nifedipine met verplichte monitoring van de bloeddruk tot subjectieve verlichting van de aandoening.

  Bij hartastma met ernstige dyspnoe en pijnsyndroom worden narcotische analgetica gebruikt. In het geval van ademhalingsdepressie, bronchospasme, chronisch pulmonaal hart, hersenoedeem, kunnen ze worden vervangen door neuroleptanalgetic - droperidol.

  Bloeden (300-500 ml bloed) is de methode van noodlossen van de longcirculatie in geval van arteriële hypertensie en veneuze congestie. Bij afwezigheid van contra-indicaties is het mogelijk om een ​​tourniquet op de ledematen aan te brengen, die de aderen samendrukt en kunstmatig veneuze stagnatie aan de periferie veroorzaakt (die niet langer dan 30 minuten onder controle van een slagaderlijke pols blijft). Bij cardiale astma worden langdurige herhaalde inhalaties van zuurstof door ethanol weergegeven (met behulp van neuskatheters of -maskers en in longoedeem, mechanische ventilatie), die helpen longoedeem te verminderen.

  Met de ontwikkeling van cardiale astma-aanval wordt uitgevoerd BP correctie antihypertensiva en diuretica (furosemide), vrijwel alle gevallen noodzakelijk cardiale astma bij / in een oplossing van hartglycosiden - ouabain of digoxine. Euphyllinum kan effectief zijn in gemengde vorm van astma, hart en bronchiaal, met mitrale stenose als gevolg van de expansie van de coronaire vaten en de bloedtoevoer naar het myocardium verbeteren. Bij cardiale astma met hartritmestoornissen, wordt elektropulstherapie (defibrillatie) gebruikt. Na het stoppen van een aanval van hartastma wordt verdere behandeling uitgevoerd op basis van de oorzaak van de ziekte.

  Prognose en preventie

  De uitkomst van hartastma wordt grotendeels bepaald door de onderliggende pathologie die leidt tot de ontwikkeling van astma-aanvallen. In de meeste gevallen is de prognose van hartastma slecht; soms maken complexe behandelingen van de onderliggende ziekte en strikte naleving van een restrictief regime bij patiënten het voorkomen van recidiverende aanvallen mogelijk, het handhaven van een relatief bevredigende toestand en zelfs het werken gedurende meerdere jaren.

  Preventie van hart-astma is de tijdige en rationele behandeling van chronische coronaire hartziekte en hartfalen, hypertensie, de preventie van infectieziekten, naleving van het waterzoutregime.

  Kenmerken van het klinische beeld van hartastma en actuele aanbevelingen voor de behandeling en diagnose

  Hart- en vaatziekten staan ​​op de eerste plaats in de frequentie van optreden van de bevolking. Hart-astma is een complicatie van verschillende hartaandoeningen en is een formidabele aandoening die onmiddellijke opname in een ziekenhuis vereist.

  Cardiaal astma - plotselinge ernstige aanvallen van kortademigheid in verband met een scherpe daling van de contractiele functie van het hart en verstopping van het bloed in de longen, beginnen meestal 's nachts. Deze aandoening is geen afzonderlijke ziekte, maar werkt als een complicatie van verschillende ziekten.

  Anatomie van het hart en de longen

  Het hart is een hol spierorgaan waarin bloed uit de veneuze bloedvaten stroomt en in het slagadersysteem wordt gepompt. Het bevindt zich in de borst, achter het borstbeen, meestal aan de linkerkant. De muur van het hart bestaat uit 3 lagen:

  • endocardium - de binnenbekleding, vertegenwoordigd door endotheelcellen;
  • het myocard is de juiste spierlaag bestaande uit cardiomyocyten. Dit zijn speciale cellen die zorgen voor een non-stop hartfunctie. In de boezems zijn er 2 spierlagen en in de kamers - drie, waardoor bloed uit de holtes wordt geduwd;
  • epicard - buitenste laag, voorgesteld door het sereuze membraan.

  De holte van het hart wordt weergegeven door vier kamers, waarvan 2 de atria en 2 de ventrikels. De linker hartkamer en de linker boezem bevinden zich aan de linkerkant van het hart - ze bevatten arterieel bloed. En het rechter atrium en de rechterkamer zijn de juiste sectie met veneus bloed. Deze afdelingen zijn gescheiden door een septum, dat dunner is tussen de atria dan tussen de ventrikels.

  In het hart zijn er vleugelkleppen. Links bevindt zich een bicuspide (mitraal) klep tussen het linker atrium en de linker ventrikel en rechts is een tricuspidalisklep.

  Het bloed uit de ventrikels komt de slagaders binnen: van links naar de aorta en van rechts naar de longstam, die vervolgens wordt verdeeld in de longslagaders. Tussen de ventrikels en slagaders bevinden zich ook kleppen - de zogenaamde semilunar, waardoor de bloedstroom in één richting is gegarandeerd.

  De holle aderen - de bovenste en onderste aderen stromen in het rechter atrium en de longaderen - in het linker atrium.

  In het lichaam zijn er 3 soorten schepen:

  • bloedvaten - bloedvaten die bloed uit het hart vervoeren;
  • capillairen zijn de kleinste vaten met dunne wanden, dankzij hen vindt gasuitwisseling plaats in de weefsels;
  • aderen - bloedvaten die het hart vervoeren.

  Deze vaten vormen 2 cirkels van bloedcirculatie:

  1. Een grote cirkel begint in het linkerventrikel, dan komt arterieel bloed de aorta binnen en wordt het door het lichaam door de slagaders verdeeld. Daarna worden ze verdeeld in capillairen, waarin zuurstof de weefsels binnenkomt en koolstofdioxide in het bloed. Het bloed wordt veneus. Verderop langs de veneuze vaten komt het in het hart, door de superieure en inferieure vena cava. Op deze grote cirkel van bloedcirculatie eindigt.
  2. Kleine cirkel (long) - begint in de rechter hartkamer, dan gaat veneus bloed naar de longslagaders, vanwaar het naar de pulmonaire haarvaten gaat, waar het zuurstof ontvangt en in de slagader verandert. Verder stroomt het systeem van longaderen naar het linker atrium. Dus eindigt de kleine cirkel van bloedcirculatie.

  Dan stroomt vanuit het linker atrium bloed naar de linker hartkamer, waar de grote bloedsomloop weer begint.

  De hartcyclus bestaat uit 3 fasen:

  • atriale systole, dat wil zeggen, hun samentrekking;
  • ventriculaire systole;
  • diastole - ontspanning van hartkamers.

  Licht - structuur en functie

  De longen zijn een gepaarde orgel, dat zich in de borstholte bevindt en het hoofdorgaan van het ademhalingssysteem is.

  Functies van de longen:

  • gasuitwisseling - de verrijking van bloed met zuurstof en de verwijdering van koolstofdioxide uit het lichaam;
  • warmtebeheersing - warmteontwikkeling;
  • uitscheidingsfunctie - verdamping van water en vluchtige stoffen;
  • beschermend - de vorming van antilichamen, lysozym, enz.;
  • de productie van biologisch actieve stoffen - histamine, tromboplatine, serotonine, bloedstollingsfactoren, enz.;
  • stemvorming.

  Elke long heeft de vorm van een afgeknotte kegel waarvan de hoekpunten uitsteken voorbij het sleutelbeen en de basis bevindt zich op het diafragma. De longen zijn bedekt met pleura, een omhulsel met twee bladeren. Een vel lijnen de longen, en de tweede - de borstholte van de binnenkant. Tussen deze vellen bevindt zich een kleine hoeveelheid speciale vloeistof die ontworpen is om wrijving van de longen tijdens de ademhalingsfase te verminderen.

  De belangrijkste elementen van de longen:

  Het longraamwerk is een bronchiale boom. Het longweefsel bestaat uit lobben, elk met een piramidevorm. De bronchus past in elke lob, die vertakt in 15 tot 20 bronchiolen, en elk van hen eindigt blindelings met acini.

  Acinus is een structurele eenheid van de long die bestaat uit bronchiën met clusters van longblaasjes.

  Longblaasjes - zijn luchtbellen met dunne wanden, waarrond een dicht stelsel van haarvaten is. Dankzij hen vindt gasuitwisseling plaats - verzadiging van bloed met zuurstof en verwijdering van koolstofdioxide.

  De hoofdoorzaken van hartastma

  Cardiale astma ontwikkelt zich als een complicatie van ziekten en aandoeningen geassocieerd met:

  1. Met het cardiovasculaire systeem:
  • acute linkerventrikelfalen - een aandoening waarbij de functie van de linker hartkamer is verstoord, wat leidt tot stagnatie in de longcirculatie;
  • decompensatie van chronisch hartfalen - een syndroom dat ontstaat als gevolg van verschillende hartaandoeningen als gevolg van een schending van de systole of diastole;
  • acuut myocardiaal infarct - een ziekte veroorzaakt door blokkering van de slagaders van het hart, gemanifesteerd door een schending van de samentrekkende functie van het hart;
  • hypertensieve crisis - een noodsituatie gekenmerkt door een scherpe en overmatige stijging van de bloeddruk;
  • cardiosclerose - myocardiale ziekte, gemanifesteerd door de groei van bindweefsel en littekens;
  • myocarditis is een ontstekingsziekte van de hartspier;
  • mitralisstenose - een hartziekte waarbij er een vernauwing en adhesie van de mitralisklepcuspis is, die zich bevindt tussen de linker hartkamer en de linkerboezem;
  • ernstige aortastenose - een hartafwijking met een vernauwing van het aortawondgat door verklevingen van de kleppen, wat leidt tot verstoring van de normale bloedstroom van de linker hartkamer naar de aorta;
  • acute aritmie - ventriculaire tachycardie, atriale fibrillatie, atriale fibrillatie;
  • harttamponnade - een acute aandoening waarbij vocht zich ophoopt tussen de vellen van de hartzak, wat leidt tot de onmogelijkheid van myocardiale samentrekkingen als gevolg van druk erop;
  • scheuring van het aneurysma van het hart is een formidabele en zeer gevaarlijke toestand gekenmerkt door een scheuring van de dunwandige wand van het hart;
  • neoplasmata van de linker delen van het hart - verschillende tumoren;
  • postpartum cardiomyopathie - Oorzakelijk congestief hartfalen, dat zich ontwikkelt in het derde trimester van de zwangerschap of na de bevalling.
  1. Met de nederlaag van andere orgels:
  • longontsteking - longontsteking;
  • bloedvergiftiging;
  • postoperatieve toestand;
  • bronchiale astma is een chronische longziekte waarbij astma-aanvallen van verschillende duur en frequentie worden waargenomen;
  • acute glomerulonefritis - immuunontsteking van de nieren met laesies van de nefron - hun belangrijkste structurele eenheid;
  • acuut cerebrovasculair accident - hersenbeschadiging door het stoppen van de bloedtoevoer naar een of andere divisie;
  • verslaving aan psychoactieve stoffen - drugsverslaving, drugsmisbruik, etc.

  Redenen om het risico op het ontwikkelen van hartastma te vergroten

  • overmatige fysieke en mentale stress;
  • toename van het bloedvolume tijdens zwangerschap, koorts of iatrogene oorzaken - veroorzaakt door medische manipulaties (overmatig intraveneus vocht van medicinale oplossingen, te snelle verwijdering van effusie in de longen of in de buikholte, ongecontroleerde therapie met glycosiden, β-blokkers);
  • overloop van het maag-darmkanaal (zwaar drinken en voedsel), vooral voor het slapengaan;
  • lang verblijf in een horizontale positie.

  pathogenese

  Cardiaal astma ontwikkelt zich met een acute daling van de contractiliteit van het linker hart, met name de linker hartkamer. Tegelijkertijd wordt de terugkeer van de voormalige volumes veneus bloed naar het hart gehandhaafd, maar ze worden niet verder in de longen gepompt vanwege ventriculaire schade. Dit leidt tot een toename van de druk in de kleine cirkel van de bloedcirculatie, wat op zijn beurt leidt tot de afgifte van plasma in het omliggende longweefsel - interstitiële oedemen.

  Dus, de belangrijkste functie van de longen is verstoord - het bloed is erger verrijkt met zuurstof. Hypoxie treedt op, het gehalte aan koolstofdioxide in het bloed neemt toe, wat leidt tot overmatige activiteit van het ademhalingscentrum in de hersenen. Als gevolg hiervan treedt kortademigheid op. Hart-astma is de eerste fase van longoedeem.

  Het tweede ontwikkelingsmechanisme van hartastma gaat gepaard met een toename van het totale bloedvolume in het lichaam (bijvoorbeeld fysiologische hypervolemie tijdens de zwangerschap of vochtretentie in strijd met de renale excretie, enz.). Dit verhoogt de veneuze bloedtoevoer naar het hart, wat leidt tot een overloop van longvaten, het kan ook leiden tot interstitiële oedemen.

  Klinisch beeld

  Patiënten hebben gewoonlijk een paar dagen voor de aanval kortademigheid in rust, het optreden of verergering van hoest.

  Hartastma zelf ontstaat plotseling en wordt gevoeld door gebrek aan lucht, verstikking. De belangrijkste periode van manifestatie is meestal de nacht. De aanval kan enkele minuten tot enkele uren duren.

  Cardiale astma-kliniek:

  1. Het belangrijkste en vroegste symptoom bij patiënten is kortademigheid. De mechanismen van het voorkomen ervan kunnen zijn:
  • een toename van het werk van de ademhalingsspieren, omdat met interstitieel weefseloedeem de compliantie van de longen wordt verminderd;
  • stimulatie van het ademhalingscentrum in de hersenen als gevolg van irritatie van rekreceptoren, die zich in de longen bevinden, met toenemend oedeem;
  • naast het longweefsel zwellen de bronchiën ook op, wat leidt tot een afname van hun lumen en respiratoire insufficiëntie.

  Kortademigheid die optreedt in een liggende positie en verdwijnt in een zittende of staande positie heet orthopneu. De patiënt, die heel kalm lag te slapen, ontwaakt uit het gevoel van stikken en probeert te gaan zitten en zijn benen van het bed te laten zakken of op te staan ​​om de symptomen te verlichten. Het is deze aandoening die een aanval van hartastma wordt genoemd, die in de geneeskunde wordt aangeduid met de term "paroxismale nachtdyspnoe."

  1. De hoest kan droog zijn of met slijmerige slijmvliezen.
  2. Algemene zwakte en vermoeidheid treden op als gevolg van een verminderde doorbloeding van de skeletspieren.
  3. Frequent urineren 's nachts.
  4. Verhoogd zweten, terwijl de huid aanvoelt - koud.
  5. Cyanotische kleur van huid en slijmvliezen.
  6. Snelle pols.
  7. Grote opwinding, zelfs angst voor de dood.
  8. Zwelling van de aderen van de nek.
  9. Ademhaling is groter dan 30 per minuut.

  Belangrijkste symptomen van hartastma

  • ernstige verstikking;
  • kortademigheid meer dan 30 - 40 per minuut;
  • ernstige zwakte;
  • overvloedig koud zweet;
  • droge hoest met moeilijk slijmerig sputum;
  • patiënten zitten in een zittende positie;
  • cyanose van de huid en slijmvliezen;
  • verhoogde bloeddruk;
  • hartkloppingen tot 120 per minuut;
  • sterke opwinding.

  Factoren en risicogroepen

  • ouder dan 60 jaar;
  • herhaald hartinfarct met een astmatische variant van zijn ontwikkeling, dat wil zeggen, de belangrijkste klacht is astma-aanvallen;
  • voorafgaand acuut cerebrovasculair accident;
  • overgewicht;
  • verschillende chronische ziekten;
  • frequente exacerbatie van angina.

  Diagnose van hartastma

  Het identificeren van hartastma maakt een kenmerkend ziektebeeld mogelijk.

  Instrumentele diagnostiek

  • ECG - noodzakelijk voor de analyse van het hartritme en kan de oorzaak van hartastma identificeren;
  • radiografie van de borstorganen helpt om de grootte van het hart te bepalen, bloedstasis in de longen te detecteren;
  • EchoCG is een echografie-onderzoek waarmee u de functie van de hartspier kunt analyseren.

  Aanvullende enquêtemethoden zijn

  • coronaire angiografie is een onderzoeksmethode waarbij een radiopaque medicijn intraveneus wordt toegediend aan een patiënt en onder controle van een angiograaf (een speciale röntgenapparaat), de toestand van de coronaire vaten en de mate van hun schade worden beoordeeld;
  • linker en rechter hartkatheterisatie met drukmeting in de kamers en longslagader - deze methode maakt het mogelijk de einddiastolische druk in de linker hartkamer, centrale veneuze druk, vuldruk van de linker hartkamer, evenals slagvolume, minuutvolume en andere hemodynamische indicatoren van het hart te evalueren;
  • radionuclide ventriculografie - een radioactief geneesmiddel wordt in het bloed van de patiënt geïnjecteerd en er wordt een beeld gevormd met behulp van speciale apparatuur (gammacamera) waar de contractiliteit van het hart kan worden beoordeeld;
  • computertomografie van de borst met contrast.

  Laboratoriumdiagnose

  • compleet aantal bloedcellen;
  • biochemische analyse van bloed - ureum, creatinine, ALAT, AST, kalium, natrium, bloedsuiker, CF fractie van creatine fosfokinase, hart troponinen T en I;
  • urineonderzoek.

  Eerste hulp bij hartastma

  1. Plaats de patiënt in een halfzittende positie.
  2. Zorg voor volledige rust.
  3. Bel de ambulance.
  4. Zorg voor frisse lucht.
  5. Meet de bloeddruk, bereken de hartfrequentie.
  6. Geef 1 tablet nitroglycerine onder de tong of nitrospray. Herhaal indien nodig de ontvangst in 3 - 5 minuten.

  Methode voor het opleggen van veneuze bundels:

  • het is noodzakelijk voor de patiënt om 10 minuten te staan, waarna ze harnassen op de benen en op een arm aanbrengen (ze kunnen gemaakt zijn van geïmproviseerde middelen - panty's, verbanden);
  • op de onderste ledematen moet worden aangebracht op 20 centimeter van de inguinale plooi. Onder het rubber moet je een handdoek of kleding van de patiënt leggen;
  • op de hand moet worden aangebracht in het bovenste derde deel van de schouder, ook bekleed onder het harnas;
  • de spanning moet zodanig zijn dat de pols op de slagaders wordt gehandhaafd;
  • elke 20 minuten moet u de positie van de harnassen op arm en benen in wijzerzin veranderen;
  • Het is belangrijk om de conditie van de huid onder de bovenliggende tourniquet te controleren - als de huid erg bleek en blauwachtig is, moet de spanning worden losgemaakt.

  behandeling

  Medicamenteuze behandeling

  1. Zuurstoftherapie - de toevoer van bevochtigde zuurstof via de nasale katheter.
  2. Narcotische pijnstillers - morfine wordt geïntroduceerd om pijn en kortademigheid te elimineren. Het veroorzaakt gedilateerde veneuze bloedvaten en, in mindere mate, gedilateerde bloedvaten, wat leidt tot een afname van longoedeem. Morfine leidt ook tot een verlaging van de hartfrequentie, die ook een belangrijke rol speelt bij de behandeling van hartastma.
  3. Vasodilatoren - een groep geneesmiddelen waarvan de werking gericht is op het verminderen van stagnatie in de longen.
  4. Nitraten - veroorzaken de expansie van de veneuze bloedvaten, zonder de contractiele functie van het hart te beïnvloeden. Breng nitroglycerine, nitrospray, isosorbidedinitraat aan. Deze geneesmiddelen moeten onder strikte controle van de bloeddruk worden ingenomen, omdat ze een duidelijke daling kunnen veroorzaken.
  5. Natriumnitroprusside wordt aanbevolen voor gebruik bij patiënten met ernstig hartfalen of mitralisklepen. Bij een hartinfarct is het gebruik ervan ongewenst, omdat de manifestatie van coronair "stelen" -syndroom mogelijk is - dit is zo'n föhn, wanneer de bloedtoevoer in de getroffen gebieden afneemt en bij gezonde degenen die toenemen, resulterend in myocardiale necrose.
  6. Nesiritid is een medicijn dat een krachtige uitzetting (expansie) van de aderen en slagaders veroorzaakt en de contractiliteit van het hart zachtjes verhoogt. Het wordt gebruikt voor acute decompensatie van chronisch hartfalen.

  Geneesmiddelen die het metabolisme van het hart verbeteren. Hartglycosiden:

  Contra-indicaties voor het gebruik van glycosiden zijn:

  • ernstige bradycardie - een aandoening die wordt gekenmerkt door een afname van de hartslag van minder dan 50 slagen per minuut;
  • ventriculaire aritmieën - paroxismale ventriculaire tachycardie - omdat er ventriculaire asystolie (hartstilstand) kan zijn;
  • atrioventriculair blok - een schending van de geleiding van elektrische impulsen van de boezems naar de ventrikels, leidend tot verstoring van het hartritme.

  Diureticum - gebruikt voor vochtretentie in het lichaam. Ze hebben tegelijkertijd een vaatverwijdend effect en verlagen de vasculaire weerstand in de longen. Het effect van diuretica wordt heel snel bereikt - 5 - 30 minuten. Van deze groep is van toepassing:

  • furosemide - het moet onder controle van kalium en magnesium worden gebruikt, omdat het ze uit het lichaam spoelt;
  • Torasemide - het meest effectieve en moderne medicijn, draagt ​​bij tot een kleiner verlies van kalium dan bij gebruik van furosemide.

  Anticoagulantia zijn geïndiceerd voor patiënten met een hartinfarct, atriale fibrillatie, enz. Deze groep geneesmiddelen verbetert de bloedstroom en voorkomt de vorming van herhaalde bloedstolsels. van toepassing:

  • heparine;
  • heparines met laag molecuulgewicht - enoxaparine, fraxiparin, dalteparine.

  Chirurgische behandeling

  Ziekten die hartastma veroorzaken en chirurgische ingrepen vereisen:

  • cardiogene shock bij hartinfarct;
  • ventriculair septumdefect na myocardiaal infarct;
  • scheuring van de wand van de linker hartkamer;
  • aorta-aneurysma of zijn dissectie en ruptuur;
  • acute mitrale insufficiëntie;
  • endocarditis - ontsteking van de binnenwand van het hart;
  • acute aorta-insufficiëntie;
  • acute decompensatie van cardiomyopathie.

  Mechanische middelen om het myocard te behouden:

  1. IABA - intra-aortale ballon counterpulsation is een techniek gebaseerd op mechanisch pompen van bloed in de aorta met behulp van een speciale pomp tijdens diastole, die zorgt voor een tijdelijke vervanging van de hartfunctie. Het wordt gebruikt voor cardiogene shock.
  2. Fondsen ter ondersteuning van de ventrikels zijn speciale pompen, deze worden kort gebruikt voor hersteloperaties van de hartfunctie.

  Harttransplantatie is een chirurgische operatie, waarvan de essentie is om het hart van een zieke persoon te vervangen door een gezond hart.

  Indicaties voor transplantatie komen meestal voor:

  • bij ernstige acute myocarditis;
  • postpartum cardiomyopathie;
  • uitgebreid myocardiaal infarct, wanneer er een slechte prognose is na de manipulatie van het herstel van de bloedtoevoer.

  Differentiële diagnose

  Allereerst moet hart-astma worden onderscheiden van bronchiale astma. Een aanval van bronchiale astma wordt gekenmerkt door moeite met uitademen, ook piepende ademhaling, die zelfs van een afstand hoorbaar is. Sputum is viskeus, moeilijk te scheiden.

  Hart- en vaatziekten gaan vooraf aan hartastma en in het geval van bronchiale astma gaan chronische bronchitis en herhaalde pneumonie vooraf.

  Aanvallen in bronchiale astma worden verwijderd door inhalatoren met bronchospasmolytica en bij hartastma is er geen effect van.

  Prognose voor hartastma

  Soms kan een astma-aanval vanzelf verdwijnen zonder medische behandeling. Maar zelfs ondanks dit, is er een hoog risico van overgang van hartastma in longoedeem. Emergency ziekenhuisopname in een ziekenhuis is vereist.

  De prognose voor hartastma hangt af van de ziekte die leidde tot de ontwikkeling van dit syndroom. In de meeste gevallen is het ongunstig, maar in het algemeen kan een tijdige behandeling en naleving van medische aanbevelingen herhaalde aanvallen voorkomen, zodat de patiënt in een bevredigende toestand blijft.

  het voorkomen

  Preventie van hart-astma is de behandeling en preventie van ziekten die leiden tot de ontwikkeling van deze aandoening: behandeling van coronaire hartziekten, chronisch hartfalen, arteriële hypertensie, nierziekte.

  • normalisatie van werk en rust;
  • matige hoeveelheid fysieke activiteit - dagelijks 30 minuten lopen is het beste;
  • beperking van stress en nerveuze uitputting;
  • stoppen met roken;
  • dagelijkse bewaking van bloeddruk en pols;
  • een dieet handhaven dat gericht is op het verminderen van de zoutinname en het beperken van de inname van vloeistoffen en zware maaltijden.

  conclusie

  Hart-astma is een syndroomcomplex dat de eerste fase is van een dergelijke formidabele toestand als longoedeem. Het is erg belangrijk om dit meteen aan het begin te detecteren en te voorkomen.

  Cardiaal astma kan een complicatie zijn van vele ziekten en aandoeningen, die bepaalde problemen met zich meebrengt bij de diagnose en behandeling van dit syndroom. In elk geval, wanneer de symptomen van longoedeem optreden, is het belangrijk dat u onmiddellijk wordt behandeld en opgenomen in het ziekenhuis. De weg is elke minuut.

  We hebben veel moeite gedaan om dit artikel te lezen en we kijken uit naar uw feedback in de vorm van evaluatie. De auteur zal blij zijn om te zien dat u geïnteresseerd was in dit materiaal. Bedankt!

  Voor Meer Informatie Over De Verschillende Soorten Allergieën